Billetter
Inngang er gratis for barn under 3 år (t.o.m. dagen før barnet fyller 3 år). Men barn under 3 år må uansett ha billett, selv om inngang er gratis.

"Barn": Man betaler barnepris fra den dagen barnet fyller 3 år.
"Voksen": Man betaler voksenpris fra den dagen man fyller 14 år.

NB! Alder gjelder for besøkstidspunktet og ikke kjøpstidspunkt.

 

Årskort
Gratis for barn under 3 år ved minst ett betalende familiemedlem og ved kjøp av barnets årskort før den dagen barnet fyller 3 år.

Hver enkelt årskortholder skal ha sitt eget personlige årskort, og dette gjelder også for barn under 3 år. Ved kjøp av årskort før den dagen barnet fyller 3 år får barnet gratis årskort ut året. 

"Barn": Ved kjøp fra dagen barnet fyller 3 år.
"Voksen": Ved kjøp fra dagen du fyller 14 år.
"Alderspensjonist": Ved kjøp fra dagen du fyller 67 år.

 

Vær også oppmerksom på at barn som skal i Badelandet alene må være fylt 10 år.

X