Åpningstidene hos Gjesteservice følger Dyreparkens/Badelandets åpningstider.
Sommeren 2019 er åpningstidene til Gjesteservice kl. 09.00 - 19.00 (i perioden 22. juni - 4. august).

Tlf. til Gjesteservice er 97 05 97 00 - tastevalg 1.

X