Åpningstidene hos Gjesteservice følger Dyreparkens/Badelandets åpningstider.

Tlf. til Gjesteservice er 97 05 98 04.