Det koster kr. 50 å leie en tralle, i tillegg til et depositum.

NB: Trallevogner kan ikke forhåndsbestilles. Noen trallevogner er forbeholdt overnattingsgjester i Kardemomme by. 

Om sommeren foregår utleie av trallevogner i en egen bod som er betjent, Trillebua, like innenfor Dyreparkens hovedinngang. I vintersesongen er det ingen betjent tralleutleie. Et visst antall traller står da rundt om i parken til fri benyttelse.

Barnevogner
I Trillebua er det også utleie av barnevogner og tvillingvogner. Les mer om utleie av barnevogner.

Vilkår for leie
Utlevering skjer ved fremvisning av kvittering og gyldig legitimasjon, alternativt betaling av depositum. Som leietaker er du ansvarlig for produktet og eventuelt tilbehør under leieperioden. Dersom produktet eller medfølgende tilbehør skulle bli tapt, skadet eller tilgriset utover det som kan påregnes ved normalt bruk kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Depositum vil bli tilbakebetalt ved fremvisning av gyldig kvittering/hentelapp, og vi forbeholder oss retten til å holde tilbake depositum frem til eventuelle krav er gjort opp.
All personlig data vil bli slettet samme dag, med unntak av tilfeller der produkter ikke blir tilbakelevert.
Dersom produktene ikke blir levert inn til avtalt tid, vil man bli belastet for ekstra leie pålydende kr. 400,- per dag. Manglende innlevering regnes som tyveri og vil føre til politianmeldelse samt belastning av full verdi for produktet.
For å unngå urettmessige krav, vennligst sjekk vognen din nøye ved både ut- og innlevering og meld fra om du oppdager skader. Skulle uhellet være ute, meld gjerne fra til oss på tlf. 970 59 785.

 

X