Barna er foreldres/foresattes ansvar fra de kommer til de går, og skal holdes under oppsikt hele tiden. 

Vi anbefaler armringer eller flytevest  på barn som ikke er svømmedyktige.

X