Barna er foreldres/foresattes ansvar fra de kommer til de går, og skal holdes under oppsyn hele tiden. 

Vi anbefaler armringer eller flytevest på barn som ikke er svømmedyktige.

X