Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
Javalangur og gulkinngibbon
Asia

Javalangur og gulkinngibbon

Gulkinngibbon og javalangur er utryddingstruede arter. Apene har flyttet inn ved det nye orangutanganlegget, og her vil de få tilgang til det helt nye og store uteområdet som ble åpnet i 2020.
Se i kartet
Under tak

Begge artene har sin opprinnelse fra Asia. Gulkinngibbon er klassifisert som sterkt truet, og javanlangur er klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste. Hovedtruslene for begge apene er tap av leveområder, jakt og salg som kjæledyr.

Gulkinngibbon

Gulkinngibbon har sin opprinnelse fra skogområder i Vietnam, Laos og Kambodsja, og er klassifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste. Hovedtrusselen er tap av leveområder, fangst og salg som kjæledyr og jakt.

Javalangur

Javalangur har sin opprinnelse fra ulike områder i Indonesia, og er klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste. Hovedtrusselen er ødeleggelse av leveområdene deres i tillegg til jakt og fangst til kjæledyrhandelen. Javalangur har både skog og strand som sine leveområder, og den kan leve i høyder som opptil 3500 m.o.h.

Les mer om de nye artene