Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent til 29. nov.

Fra 20. juni til 29. nov.

Se åpningstider og priser

Pressemelding 19. juni 2020: Årets største nyhet åpner – Helt nytt orangutangområde

Nå får orangutangene i Dyreparken en ny øy, flere aktiviteter og et helt nytt inneområde, som er tilrettelagt utelukkende på dyrenes premisser.

Selve hovedhuset er 450 kvadratmeter stort. Innvendig kan dyrene klatre 8 meter opp i høyden. Huset er laget slik at det gir store muligheter for aktivisering av orangutangene.

– Det har vært viktig for oss å tilpasse huset til orangutangenes behov, i den forstand at de kan få mulighet til å klatre høyt. Men vi har også lagt til rette for at dyrepasserne skal få et praktisk bygg å jobbe i, sier biolog Helene Axelsen.

Anlegget er kanskje det aller største orangutanghuset i Norden, i alle fall et av de største, tror Rolf-Arne Ølberg, fagansvarlig i dyreavdelingen. Med dette moderne anlegget ønsker Dyreparken å ta en mer aktiv del i det internasjonale bevaringsprogrammet for orangutanger. Orangutanger er nemlig en kritisk truet dyreart på verdensbasis. Avskoging er den største trusselen for arten, og dyreparker spiller en stadig viktigere rolle i forhold til bevaring.

Publikumsområdet begrenser seg til en gang midt i bygget og til en bro midt i anlegget.

– I våre mest vellykkede anlegg er det gjestene som er «inngjerdet» i dyrenes egne områder, sier Per Arnstein Aamot, og viser bl.a. til Nordisk Villmark, en tankegang som har vært retningsgivende også for orangutanganlegget.

– Vi er inne i et krevende år, hvor vi har måttet velge bort andre investeringer. Men vi har valgt å gjennomføre ferdigstillelsen av orangutangområdet fordi det representerer et så viktig satsingsområde for oss.

-At vi nå investerer 15 millioner kroner på dette anlegget, markerer at vi virkelig mener alvor med vår satsing på truede dyrearter, sier Aamot.

Det spesielle med det nye anlegget er fleksibiliteten. Orangutangområdet består av tre ulike hegn som er knyttet sammen. Det betyr at vi kan skille dyrene fra hverandre, eller holde flere grupper dersom det er behov for det. Akkurat nå er det Louie (9) som kommer til å få sitt eget område, fordi han er blitt så «voksen» at han ikke kan gå med de andre orangutangene.

En annen fordel med anlegget er at man også kan ta inn andre dyrearter. Om ikke lang tid vil orangutangene få selskap av to nye utryddingstruede arter, javalangur og hvitkinnsgibbon.

Dyreparken har nå fire orangutanger, det er hannen Matu, ho-orangutangen Noni og ungene Louie (9) og Durian (2).

Orangutanganlegget åpnes lørdag 20. juni.
Vi tar imot presse på forespørsel.

Kontakt:

Rolf-Arne Ølberg. Faglig leder, dyreavdelingen. Tlf. 97 05 98 60

Anniken B. Schjøtt. Salgs- og markedsdirektør. Tlf. 97 05 97 20