Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Badelandet

Sist oppdatert: 28. januar 2020

Hva betyr det at Badelandet har Blått flagg?

Stranda i Badelandet i Dyreparken har sluppet igjennom nåløyet og har fått det anerkjente miljømerket «Blått Flagg». Det er kun to badestrender mellom Jæren og Tønsberg som kan skilte med det prestisjefylte flagget.

 

I Norge er det pr sommeren 2018 kun 17 strender som har oppfylt de strenge kravene til å kunne heise Blått flagg (Se oversikt nederst i artikkelen).

Kravene inneholder en rekke ulike kriterier som f.eks. renhet i vann og på land, søppelhåndtering, sikkerhet, tilgjengelighet etc.

I Norge var Bystranda i Kristiansand den første som ble sertifisert. Siden har flere søkt, og i år fikk Norge sin 17. strand med på listen, Stranda i Badelandet, ved innsjøen Grashavet.

Stranda i Dyreparken ble etablert sommeren 2017, som et ekstra tilbud til badeglade besøkende.Det er tillatt å bade i Grashavet ved Stranda, Havbassenget og Hoppetårnet.

– Dette er et kvalitetsstempel. Det viser at alt er som det skal være, at vannkvaliteten er utmerket, at det er kildesortering, ikke søppel på stranden, at toalettene rengjøres regelmessig og at badegjestene kan være trygge, sier koordinator for Blått Flagg i Norge, Marit Kjellesvik.

Sikkerhetsvurderingen gjøres på hvert sted ut i fra helheten og antall gjester. Blant de norske strendene med Blått Flagg er det bare Huk i Oslo og Dyreparken i Kristiansand som har egne livredder på jobb. Men det er et krav at alle har førstehjelpsutstyr, livredningsutstyr og nødtelefon.

I Norge er det mange små strender med klart og rent vann, uten at områdene som helhet oppfyller alle kravene til tilgjengelighet og øvrige fasciliteter. Men disse strendene oppfyller alle kravene:

Her er de 17 norske strendene med blått flagg:
* Huk, Oslo
* Helleneset, Bergen
* Vansjø, Moss
* Sjøbadet, Moss
* Tronvik, Moss
* Foten, Fredrikstad
* Ringshaugstranda, Tønsberg
* Sjøstrand, Asker
* Hvalstrand, Asker
* Hvamodden, Asker
* Holmenskjæret, Asker
* Kroksand, Hvaler
* Storøyodden, Bærum
* Bystranda, Kristiansand
* Orrestranda, Klepp
* Åkrasanden, Karmøy

Da badelandet ble vedtatt oppført ble det foretatt en større konsekvensanalyse for å kartlegge om, og eventuelt hvordan Badelandet ville påvirke eksisterende naturlandskap i området.

En slik analyse fokuserte spesielt på å avdekke eventuelle sårbare eller fredede arter som kunne være spesielt utsatt.

Det ble konkludert med at det ikke foreligger noen spesielle forhold/innslag av sårbare eller fredede arter i området.

Analysen ble foretatt av Sørlandskonsult. I tillegg til våre egne vannmålinger som utføres jevnlig basert på de krav som stilles til en strand med Blått Flagg-sertifisering, leveres det årlig inn vannprøver til analyse av vannkvaliteten i forhold til Fylkesmannens miljøvernavdeling og deres oppfølging av organismers levevilkår i vassdragene på Sørlandet.

For mer informasjon om Blått Flagg gå inn på www.fee.no eller www.blueflag.global

 

Dette gjør vi:

Stranda i Badelandet er en sertifisert Blått Flagg-strand. Det innebærer strenge krav til stranda med tanke på miljø, sikkerhet, service og vannkvalitet.

På en Blått Flagg-strand kan du være trygg på at den har rent badevann og omgivelser, tilgjengelig livredningsutstyr og tilstrekkelig toalettfasiliteter – også for handikappede. Et viktig krav er også at det skal gjennomføres miljøaktiviteter på stranda.

Grashavet har et stort artsmangfold og et rikt dyre- og fugleliv. Det er mye fisk i vannet, og det er mange fulearter i området.

Dyreparken har innført rutiner for søppelplukking langs stranda, hver dag. Hver uke blir det dessuten plukket søppel fra båt på Grashavet.

Det blir tatt vannprøver ukentlig fra to ulike steder i strandområdet, som blir sendt til analyse hos Eurofins Norge.

Det er mange badevakter i Badelandet. Disse har gjennomgått førstehjelpskurs og fått grundig opplæring i livredning. Badevaktene jobber turnus, slik at det er opptil 20 badevakter på jobb samtidig, avhengig av gjesteantall og værforhold.

Det finnes egen handikap-garderobe i Badelandet. Rullestolbrukere kan benytte seg av bassengene både innendørs og utendørs (så sant de er åpne). Rullestoler kan trilles ut i inneområdet via Dønningen, og når uteområdet er åpent har vi en heis i Overfloden. I Bølgen og Barnestimen har man også mulighet for å trille ut rullestoler.

Barn under 10 år og barn som ikke er svømmedyktige må være i følge med en voksen over 18 år.

 

Vi heiser Blått flagg
Når det blå flagget er heist er Blått Flagg-sesongen i gang! Blått Flagg-sesongen varer fra 5. juni til 31. august.

Badelandet