Dyreparken er for bevaring av ulv i norsk natur og et stort artsmangfold.

De siste dagene har mange engasjert seg i saken om at vi i Dyreparken har flyttet vår ulvestatue. Ulvestatuen er en gave gitt av kunstneren Skule Waksvik, en gave vi alltid har vært glad for og satt pris på. 
Statuen har en plakett med teksten: «Til minne om ulvemassakrene i Stor-Elvdalen 2001». Dette henviser til en enkelthendelse og var kunstnerens personlige kommentar til hendelsen.

Slik den stod alene og uten annen informasjon rundt, ble referansen til denne enkelthendelsen av noen oppfattet som Dyreparkens standpunkt. Meningen har aldri vært å fjerne statuen permanent. At vi flyttet ulvestatuen var ikke ment som et nytt innlegg i ulvesaken fra vår side. Vi ønsker å finne en bedre egnet plassering hvor kunstverket skal få stå i et miljø hvor fakta om ulv og de ulike sidene i ulvesaken blir belyst.

En god forvaltning er viktig for å bevare en sunn ulvestamme. Dyreparkens rolle er å øke kunnskapen om arten. Vi anerkjenner at forvaltning av ulv kan være vanskelig og at det kan berøre mennesker forskjellig.

Vi ser at vi burde ha varslet kunstnerens familie før vi flyttet statuen, noe vi beklager.

X