- Vi er sjokkert, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg som har vondt for å tro at noen er i stand til å utsette et forsvarsløst dyr for en slik handling. Torsdag 21. februar gikk Julius inn i en psykoseliknende tilstand der han blant annet påførte seg selv alvorlige bittskader i armen. Etter å ha blitt tatt under behandling er han nå utenfor livsfare.

- Dette kunne ha gått mye verre, og det kunne like godt ha tatt livet av Julius, sier Ølberg.
Nå har resultatene kommet, som bekrefter at Julius sine blodprøver inneholdt narkotika. Mistanken rettes mot en plastflaske som samme dag ble funnet på Apeøya, og som Julius er observert med. Forholdet er politianmeldt, og flasken skal nå undersøkes av politiet for ytterligere spor. Dyreparken jobber parallelt med å gjennomgå opptak fra alle overvåkningskameraer i Parken fra den aktuelle dagen.

Det Dyreparken har avdekket om hendelsesforløpet til nå, er:
En familie som oppholdt seg inne i Jungelen henvendte seg denne dagen til en dyrepasser, og fortalte at de hadde sett at en person hadde kastet inn en plastflaske til sjimpansene. På det tidspunktet var det selvsagt ingen som visste hva flasken inneholdt. Overvåkningskameraet som er vendt inn mot sjimpanseområdet fanget opp kl. 11.20 at Julius går ut av bildet, og kommer tilbake noen sekunder senere med en plastflaske. Julius er for øvrig den eneste av sjimpansene som kan skru opp en skrukork, og han har vært glad i å drikke brus fra flasker. Deretter gikk Julius ut på Apeøya.

På kvelden begynte Julius å oppføre seg unormalt. Det var ikke mulig å få kontakt med ham, og da de andre sjimpansene gikk inn ble han sittende igjen på Apeøya. Han satt alene og bet seg i den ene armen. Han var så intens i sin oppførsel at han påførte seg et stort sår på armen. Julius fortsatte å bite seg selv etter at vi fikk han innendørs. Han ble da lagt i narkose for å undersøke om det var noe galt med armen som kunne forklare den unormale oppførselen. Røntgenbilder utelukket brudd.

Det ble deretter tatt hudprøver og såret ble behandlet og sydd. Men etter at narkosen gikk ut, fortsatte Julius bitingen på seg selv, og i løpet av natten åpnet han såret på nytt og påførte seg selv ytterligere skade. Morgenen etter ble han på nytt lagt i narkose for å få behandling av skadene. Først etter dette begynte han å vise normal oppførsel, og den Julius vi kjenner begynte å vise seg igjen.

- Det var først da vi begynte å fatte mistanke om at han kunne ha fått i seg noe som kunne forklare den unormale atferden, forteller Ølberg.

Blodprøver og urinprøver ble sendt til analyse ved St. Olavs hospital i Trondheim. Endelig svar på prøvene bekreftet at det var narkotika i blodet.

- De påfølgende dagene har vårt hovedfokus vært å passe på Julius. Vi er først og fremst utrolig takknemlige og glade for at det ser ut til å gå bra med ham. Såret gror nå, og Julius oppfører seg normalt, sier Rolf-Arne Ølberg.

Dyreparken håper at politiet finner spor som kan føre til oppklaring av saken. Politiet er for øvrig interessert i å komme i kontakt med gjester som kan ha informasjon. Tips henvises til politiets tipstelefon 02800 ved etterforskningsleder Petter Sandell.


FAKTA OM JULIUS 
Julius har vært Dyreparkens store sjarmør, helt siden han ble født i Dyreparken i desember 1979. Da han som nyfødt ble avvist av moren sin, og måtte vokse opp hos mennesker, ble han hele Norges kjæledegge og kjendis. Den helt spesielle sjimpansebabyen vant alles hjerter og har hatt en helt spesiell posisjon i nordmenns liv i fire tiår.

De siste 14 årene har han vært lederen i flokken i det store kollektivet i Apejungelen i Dyreparken, der han lever en rolig og trygg tilværelse, som sjef og far. I årenes løp har Julius blitt far til flere unger. Av de mest kjente er sønnen Julius Junior i 2003, Linus i 2006 og datteren Yr, i 2011.

Sjimpansene mister leveområdene sine og blir jaktet på, og er derfor en sterkt utrydningstruet art. På 1900-tallet var det ca to millioner sjimpanser i verden. I dag er det mindre enn 300.000 sjimpanser igjen. I fjor bekreftet en gentest at Julius tilhører arten vestafrikansk sjimpanse, en art som er spesielt utryddingstruet. Dette gjør Julius spesielt viktig. Det internasjonale bevaringsprogrammet for vestafrikanske sjimpanser ønsker at det blir avlet på Julius, for at ikke arten skal dø ut.

Bortsett fra Julius er det åtte sjimpanser i flokken i Dyreparken. Det er Josefine, Knerten, Julius Junior, Yr, Dixie, Miff, Tobias og Jane.

I år fyller Julius 40 år.


Kontakter:
Adm. dir. Per Arnstein Aamot, tlf. 97 05 97 23
Veterinær Rolf-Arne Ølberg, tlf. 97 05 98 60
Kommunikasjonsdirektør Anniken B. Schjøtt, tlf. 97 05 97 20
Politiets tipstelefon 02800 ved etterforskningsleder Petter Sandell

 

 

 

 

X