«Mødre og barn først» praktiseres strengt i lemurflokken. De tre fedrene og de ni andre hannene må pent finne seg i å ha herreklubb innendørs enda noen dager, mens hunnene og ungene gjør seg kjent ute.
De er bare knapt to måneder gamle, de tre lemurungene som ble født med få dagers mellomrom i slutten av mars, og de synes fortsatt det er tryggest på mammas rygg. 9. mai, på en av de første sommerdagene på Sørlandet fikk de vind i håret da lemurmødrene raskt fant veien til toppen av nærmeste tre, der de kunne nyte solen til fulle. Det finnes knapt noen andre dyrearter som er mer glad i sol enn lemurer.
Lemurungene er halvt norske og halvt hollandske. De tre mødrene kom i fjor høst fra Wildlands Zoo i Nederland til Dyreparken i Kristiansand. Siden oktober har de vært innendørs, men nå er det varmt nok ute til at de kunne slippes ut. Mødrene var noe skeptisk til det store, uvante miljøet, men ved hjelp av druer som lokkemiddel fant de fort veien ut.
- Alle lemurer elsker å være ute når det er sol. Men så snart det begynner å regne piler de inn igjen, forteller biolog Helene Axelsen.
Ringhalelemuren holder i naturen kun til på Madagaskar, på lik linje med andre lemurarter. Grunnet ulovlig jakt og hogst av skogen hvor lemurene bor, står arten under sterkt press og bestanden har sunket kraftig de siste årene. Arten er klassifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste.
X