Dreggen ble åpnet 2003 i Dyreparken, under navnet Storslegga, men skiftet senere navn til Dreggen.

I 2017 var det en ulykke med en tilsvarende attraksjon i et annet land. Etter den hendelsen valgte Dyreparken å stenge Dreggen umiddelbart inntil ekstra tester var blitt gjennomført. Testene viste at Dreggen er helt i orden. Men etter en helhetsvurdering vinteren 2017/18 har Dyreparken besluttet at Dreggen skal pensjoneres. Installasjonen vil bli demontert i løpet av våren 2018.

Vi jobber med å finne en ny attraksjon, som erstatning for Dreggen. Hva det blir, og når det kommer på plass, om det blir i 2018 eller 2019, er foreløpig usikkert. 

Bilde av dreggen i Dyreparken.
X