Redningsaksjon for damfroskene

Dyreparken tar nå ansvar for å redde Norges mest utryddingstruede dyreart: damfrosken. Det er kun 20 kjente individer igjen - men nå legger de egg i Dyreparkens spesialbygde område!

Første soldag for små lemurer

Dyreparkens tre små lemurunger fikk oppleve en helt ny verden da de fikk lov til å komme ut under åpen himmel for første gang sammen med mødrene sine.

Orangutangfødsel i Dyreparken

Lørdag ble det født en orangutang i Dyreparken, for andre gang i historien. Den lille ungen er en kjærkommen tilvekst til den kritisk utryddingstruede dyrearten.
X