Orangutanger er en av verdens mest kritisk truede dyrearter. Bestanden på Borneo er halvert i løpet av de siste 20 år.

Fra ett hus og en øy i dag, vil det nye anlegget bestå av tre hus og tre øyer. Det nye
uteområdet går blir tilrettelagt for at flere kan bo sammen, og gjestene vil oppleve å komme
enda nærmere dyrene enn tidligere. De to nye artene det blir aktuelt å få inn er javalangur
og hvitkinngibbon, som begge er i internasjonale bevaringsprogram.

- Vi ønsker å dra gjestene tettere inn på orangutangene, og det oppnår vi med det nye
anlegget, sier Rolf-Arne Ølberg som har fagansvaret for dyreavdelingen i Dyreparken.

X