Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene består i å leie ut traller og barnevogner fra Parkens trallebod, og salg av ulike kioskvarer i høysesongen. Kødirigering på parkeringen i Travparken og søppelplukking vil også være en del av dine arbeidsoppgaver ved behov.

Arbeidstid:
Arbeidstiden vil variere mellom kl. 08.00 og 21.30.

Formelle krav:
- Du må fylle 16 år i løpet av det aktuelle året

Ønskede kvalifikasjoner:
- Humørfylt
- Gode samarbeidsevner
- Ordenssans
- God styrke, da jobben innebærer en del tunge løft

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

X