Arbeidsoppgaver:
Parken deles opp i soner, og hver renholdsvakt får sitt ansvarsområde. Parkrenholdere er også i stor grad behjelpelig med å veilede våre gjester ved spørsmål. Det er få som får så godt synlige resultater etter en god jobb som det en parkrenholder får. 

Dette er en selvstendig jobb der du må utføre faste oppgaver hvor kvaliteten gjenspeiler innsatsen. Av konkrete arbeidsoppgaver er søppelplukking og ettersyn av lekearealer.

Arbeidstid:
Arbeidstiden varierer mellom ca. kl. 08.00 og 20.00. Det er to ulike skift.

Formelle krav:
- Fylle 16 år i løpet av det aktuelle året

- Ønskelig med førerkort  
Ønskede kvalifikasjoner:
- Humørfylt
- Selvstendig 
- Ryddighet, nøyaktighet og punktlighet 
- Lyst og interesse for å skape en god stemning blant barn og voksne

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

                     Parkrenhold

 

X