Arbeidsoppgaver:
Parkeringsvaktene har ansvar for å dirigere trafikken mellom store parkeringsarealer slik at vi unngår kødannelser. I høysesongen innkreves det også parkeringsavgift. Parkeringsvaktene skal i tillegg bidra til å holde veier og parkeringsplasser fri for søppel.

Arbeidstid:
Arbeidstiden varierer mellom kl. 08.00 og 17.00.

Formelle krav:
- Fylle 16 år i løpet av det aktuelle året
 
Ønskede kvalifikasjoner:
- Humørfylt
- Gode samarbeidsevner 
- Nøyaktig og punktlig
- Selvstendig og initiativrik

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

X