Arbeidsoppgaver:
- Innsjekk og utsjekk
- Håndtering av tilbakemeldinger fra gjester
- Løse daglige utfordringer
- Oppgjør av kasse
- Holde orden i resepsjonsområdet
- Avlastning av booking
- Renhold i resepsjonsområdet
- Varepåfylling i kiosken
- Rydding på kiosklageret
- Forberede frokost til gjester

Formelle krav:
- Må være fylt 20 år

Ønskede kvalifikasjoner:
- Nøyaktig og punktlig
- Selvstendig
- Svært serviceinnstilt
- Løsningsorientert
- Utadvendt og med "glimt i øyet"

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

              AH

 

X