Arbeidsoppgaver og omfang:
Denne avdelingen består av tre personer som hjelper de sesongansatte med det tekniske som angår fotosystemer på attraksjoner, inngangssytemet og kassene på våre spisesteder og butikker. Dette innebærer blant annet hvordan systemene skal brukes, feilretting dersom det oppstår problemer og ellers betjene vakttelefonen.

Arbeidstid:
De lengste vaktene er 9,5 timer, men stort sett er vaktene på 7 eller 8 timer. På kveldsvaktene i juli slutter vaktene kl. 22.00.

Ønskede kvalifikasjoner:
- Du har interesse for IT, og gjerne et relevant studie
- Du har en god forståelse av datamaskiner (hovedsakelig software, men også noe hardware)
- Du kan enkelt sette deg inn i nye systemer og håndtere nye situasjoner bra
- God stresshåndtering
- Har mulighet og ønsker å jobbe flere sesonger

Formelle krav:
- Du må være fylt 18 år

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

X