Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene er blant annet å stå i kassen, produsere og servere mat. I tillegg kommer varepåfylling og renhold ute og inne.  

Arbeidstid:
Arbeidstiden vil variere mellom kl. 08.00 til 21.00. Enkelte vakter varer til kl. 23.30 på grunn av Kaptein Sabeltann-forestilling på kvelden. De fleste øktene er mellom 5 og 7 timer.

Formelle krav:
- Fylle 16 år det aktuelle året
- For en del av stillingene må man ha fylt 18 år 

Ønskede kvalifikasjoner:
- Humørfylt
- Gode samarbeidsevner
- Nøyaktighet, punktlighet og effektivitet
- Lyst og interesse for å skape en god stemning blant barn og voksne

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

                                                 Kjøkken-og servering

X