Arbeidsoppgaver:
Vedlikeholde Parkens grøntområder, som f.eks. klippe plener, busker, trimme trær og vedlikeholde blomsterbed. 

Arbeidstid:
Arbeidstiden er hovedsakelig fra kl. 08.00 til 15.00.
Dersom du kan starte allerede i april kan du være med på våropprydning på kveldstid.
Noen helgevakter må du også regne med.

Formelle krav:
- Du må fylle 16 år i løpet av det aktuelle året
- Du må ikke ha allergier mot pollen / blomster
- Du må være mobil da jobben består i å bevege seg i hele Parken

Ønskede kvalifikasjoner:
- Gode samarbeidsevner
- Nøyaktig og punktlig
- Lyst og interesse for å skape en god stemning blant barn og voksne

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.
 

                    Gartner

X