Arbeidsoppgaver:
De som ikke får i oppgave å fôre og gjøre rent hos dyrene, vil få i oppgave å stå vakt ved Apeskogen og i Barnas Afrika. Her skal du snakke med gjestene, svare på spørsmål og være en aktiv del av opplevelsen. Det er en forutsetning at du har gode fortelleregenskaper og at du setter deg godt inn i de ulike dyrenes levemåte slik at du kan svare på alle spørsmål som vedrører de aktuelle dyrene.

Dette er en selvstendig jobb. Du vil som regel jobbe alene. Unntaket er vaktene i Apeskogen, der det alltid er to eller tre ansatte på jobb samtidig.

Vi vil gjøre oppmerksom på at dette er en veldig populær avdeling i Parken og stillingene her har mange søkere. For å komme i betraktning bør du ha erfaring fra tilsvarende arbeid og/eller være under utdanning innenfor dette fagområdet.

Arbeidstid:
Arbeidstiden varierer mellom kl. 07.00 og 20.00. Det er to skift.
Du må kunne jobbe helger før og etter sesong.

Formelle krav:
- Fylt 18 år
- Fordel med sertifikat (kjøring av el-bil)

Ønskede kvalifikasjoner:
- Tålmodighet
- Gode fortelleregenskaper
- Være utadvendt
- Relevant erfaring innenfor yrket, både teoretisk og praktisk
- Lyst og interesse for å skape en god stemning blant barn og voksne

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

                      

X