Arbeidsoppgaver:
Hovedoppgaven din blir å stå i kassen og gi våre gjester god service. Det er imidlertid svært mye annet som skal gjøres i en butikk. Alt fra varepåfylling, prising, renhold ute og inne, rydding og bestilling fra Dyreparkens lager. 
I tillegg må du være tilgjengelig for å svare på alle slags spørsmål fra gjester, og du må derfor lære deg å kjenne Dyreparken,  Badelandet og Abra Havn godt.

Arbeidstid:
Arbeidstiden vil variere mellom kl. 08.00 og 23.00. Som oftest varer arbeidsdagen 6 til 7 timer. Noen steder jobber du en del alene, mens andre steder jobber du mye sammen med andre. Om sommeren jobber man på skift.

Formelle krav:
- Fylle 16 år i løpet av det aktuelle året, enkelte steder må du ha fylt 18 år
 
Ønskede kvalifikasjoner:
- Nøyaktig og punktlig
- Selvstendig og ryddig
- Godt humør
- Initiativrik og effektiv

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

 

                      Butikk

X