Litt om søknadsprosessen:
Når du har fylt ut søknaden elektronisk vil du innen 48 timer motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad . Søknaden blir behandlet av Dyreparken og det er vi som innkaller til intervju. Intervjuet består av gruppeintervju og individuelt intervju. Dette vil foregå på samme dag. Vi har mellom 1500-2000 søkere til våre stillinger, det kan i den forbindelse ta litt tid før du hører fra oss. Så lenge du har motatt en bekreftelse på e-post om at søknaden din er mottatt, er du registrert i vårt HR-system. Du vil deretter bli kontaktet av Dyreparken.

Gruppeintervju:
Du blir innkalt sammen med en gruppe på 10-12 søkere. I et gruppeintervju vil du få oppgaver som du må løse sammen med de andre og, noe må du løse på egen hånd. Til sammen tar dette ca. 1 time. Du vil også bli bedt om å presentere deg selv og fortelle hvorfor du synes Dyreparken skal ansette deg.

Individuelt intervju:
Her vi du bli intervjuet av en eller to av våre ansatte. Intervjuet varer i ca. 15 minutter. Her får du muligheten til å vise deg fra din beste side.

Vi har mange intervjuer, og det kan derfor ta tid før du hører fra oss etter at du har vært på intervju. Alle som har vært på intervju får tilbakemelding på sin søknad på e-post der det fremgår om du får tilbud om jobb.