Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent til 29. nov.

Fra 20. juni til 29. nov.

Se åpningstider og priser

Fra 18 år

Regnskapsmedarbeider

Regnskapsavdelingen har som hovedoppgave å holde kontroll på daglig regnskapsføring, økonomi og lønn i Dyreparken.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene er å skanne og sende ut fakturaer og utlegg. Opprette leverandører og følge opp purringer. Ellers vil det bli diverse oppgaver på regnskap.

Arbeidstid:
Arbeidstiden vil være fra 08.00-16.00, mandag til fredag.
Vi kan tilby en full stilling som sesongmedarbeider, i tillegg til 20% jobb igjennom hele året tilpasset ved siden av studier.

Formelle krav:
Fylt 18 år

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Strukturert
  • Nøyaktig
  • Effektiv
  • Sans for tall
  • Løsningsorientert

Ønskelig med 1.års økonomi student

Opplæring:
Nødvendig regnskapsopplæring vil bli gitt. Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

SØK HER