Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent til 29. nov.

Fra 20. juni til 29. nov.

Se åpningstider og priser

Fra 18 år

Oppgjørsmedarbeider

Oppgjørsavdelingen har som hovedoppgave å gjennomgå, kontrollere og bokføre dagsoppgjørene fra butikker, spisesteder, billettluker og gjestemottak i Dyreparken.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroll av og bokføre oppgjørene til butikker, billettluker og spisesteder, gi tilbakemeldinger, samt gjennomføre kontroller av ansatte.

Arbeidstid:
Arbeidstiden vil være fra 08.00-16.00, mandag til fredag gjennom sommersesongen.

Formelle krav:

  • Fylt 18 år

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Strukturert
  • Nøyaktig

SØK HER

  • Effektiv
  • Kompetanse i Microsoft Excel
  • Løsningsorientert
  • 1.års økonomi student, tenke seg å jobbe flere sesonger
  • Fordel om du studerer på Sørlandet
  • Gode karakterer

Opplæring:
Nødvendig regnskapsopplæring vil bli gitt. Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

Søk sommerjobb nå