Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent fra 20. juni

Fra 20. juni til høstferien.

Se åpningstider og priser

Fra 18 år

Oppgjørsmedarbeider

Oppgjørsavdelingen har som hovedoppgave å gjennomgå, kontrollere og bokføre dagsoppgjørene fra butikker, spisesteder, billettluker og gjestemottak i Dyreparken.

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroll av og bokføre oppgjørene til butikker, billettluker og spisesteder, gi tilbakemeldinger, samt gjennomføre kontroller av ansatte.

Arbeidstid:
Arbeidstiden vil være fra 08.00-16.00, mandag til fredag gjennom sommersesongen.

Formelle krav:
Fylt 18 år

Ønskede kvalifikasjoner:
Strukturert
Nøyaktig
Effektiv
Kompetanse i Microsoft Excel
Løsningsorientert
1.års økonomi student, tenke seg å jobbe flere sesonger
Fordel om du studerer på Sørlandet
Gode karakterer

Opplæring:
Nødvendig regnskapsopplæring vil bli gitt. Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

Søk sommerjobb nå