Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene er blant annet være å dele ut salgsmateriell og kart, ta kontakt med gjester, besøke hoteller og campingplasser osv.

Arbeidstid:
Arbeidstiden vil variere mellom kl. 09.30 til 1930. De fleste øktene er mellom 5 og 7 timer. 

Formelle krav:
- Fylt 18 år
- Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:
- Utadvendt
- Glimt i øyet
- Humørfylt
- Gode sammarbeidsevner
- Like å komme i kontakt med andre mennesker
- Lyst og interesse for å skape en god stemning blant barn og voksne

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

X