sesongmedarbeider 

Vi er så heldige å ha over 2000 søkere til disse stillingene, og alle søknader behandles og gis tilbakemelding til. Kandidater som er aktuelle, vil bli innkalt til intervju. Dette vil igjen si at ikke alle som søker er garantert å komme inn til intervju. Det er lurt å svare utfyllende på søknadsskjemaet. Du kan søke sesongjobb i Dyreparken det året du fyller 16 år.

 

INFORMASJON OM INTERVJU- OG SØKNADSPROSESSEN

Gruppeintervju:
Du blir innkalt sammen med en gruppe på 10-12 søkere. I et gruppeintervju vil du få oppgaver som du må løse sammen med de andre og, noe må du løse på egen hånd. Til sammen tar dette ca. 1 time. Du vil også bli bedt om å presentere deg selv og fortelle hvorfor du synes Dyreparken skal ansette deg.

Individuelt intervju:
Her vil du bli intervjuet av en eller to av våre ansatte. Intervjuet varer i ca. 5-15 minutter. Alle må møte personlig til intervju. Vi foretar ikke intervjuer over Skype etc. Både gruppeintervjuet og det individuelle intervjuet blir gjennomført samme dag. Vi har kun intervjuer i januar og februar, og du må kunne møte til intervju i denne perioden for å bli vurdert.
Vi har mange intervjuer, og det kan derfor ta tid før du hører fra oss etter at du har vært på intervju. Alle som har vært på intervju får tilbakemelding på sin søknad på e-post der det fremgår om du får tilbud om jobb. 

Hvordan blir søknaden min behandlet?
Når du har fylt ut søknaden elektronisk vil du innen 48 timer motta en e-post med bekreftelse på mottatt søknad.
Vi har som nevnt mange søkere til våre stillinger, og det kan derfor ta litt tid før du hører fra oss. Så lenge du har motatt en bekreftelse på e-post om at søknaden din er mottatt, kan du være sikkert på at du registrert i vårt HR-system.Så snart søknaden din er behandlet, vil du få en e-post med informasjon om videre forløp.

Hvilke sesongjobber kan jeg søke på?
Her kan du lese om de ulike stillingene vi kan tilby. Endringer rundt stillingene kan forekomme.

Det er verd å merke seg at vi trenger mange over 18 år til å jobbe som f. eks. butikkmedarbeider, kjøkken- og serveringsmedarbeider og renholder, selv om den nedre aldersgrensen for disse stillingene er 16 år.

Her kan du også lese ofte stilte spørsmål angående sesongjobb.

 

 

 

X