OD1A5071-1200x800-d0fa4e2.jpg

I 2017 kom tre nye lemurhunner til Kristiansand fra Wildlands Zoo i Nederland. De ble satt inn i en flokk bestående av 13 hanner. For andre år på rad har det som et resultat av dette blitt født ringhalelemurunger i Dyreparken, da hadde det gått sju år siden forrige ringhalelemurfødsel hvor ungene overlevde. Disse fødslene er svært gode nyheter for en truet dyreart. IUCN (International Union for Conservation of Nature) mener at 94% av alle lemurarter står i fare for å bli utryddet. Det finnes bare omtrent 2.500 ringhalelemurer som lever fritt i naturen på Madagaskar. 

Fakta om ringhalelemur og hvorfor det er så viktig at det blir født nye unger

Ringhalelemurer og lemurer lever bare på Madagaskar, en stor øy utenfor Afrika. Der har de levd lenge, og de har nesten ikke forandret seg siden dinosaurene levde. Nå står de imidlertid i fare for å bli utryddet.

Utrydningstruet

Ringhalelemuren og andre lemurer er sterkt utrydningstruet. Madagaskar er et veldig fattig land. Det er ikke lett å la være å jakte på lemurer når familien er sulten. Det er heller ikke lett å la være å hugge ned skogen når du trenger jord til å dyrke mat. I tillegg blir lemurunger fanget og solgt som kjæledyr. Først og fremst er ringhalelemuren utrydningstruet på grunn av at skogen hugges ned. Da mister lemurene hjemmet sitt. 

Ringhalelemurene er viktige for hele miljøet på øya Madagaskar. Lemuren spiser frø, og når lemuren gjør fra seg, får frøene mulighet til å sette rot og å spire. Forsvinner ringhalelemurene, forsvinner også viktige planter.  

IUCN mener at 94% av alle lemurarter står i fare for å bli utryddet. Det finnes bare omtrent 2.500 ringhalelemurer som lever i naturen. Lemurene har levd på jorda i omtrent 40 millioner år. Vi må sørge for at de får leve her videre.

Det er derfor viktig at dyreparker arbeider for å opprettholde en solid genetisk stamme av lemurer, og derfor er vi ekstra glad for at ringhalelemurene i Dyreparken i Kristiansand har fått unger.  

Det finnes en veldig god nyhet fra Madagaskar: De siste årene har flere blitt opptatt av å ta vare på ringhalelemurene. Mange turister kommer til Madagaskar for å se på det spesielle dyre-og plantelivet her. Når turister kommer for å se lemurene, er det flere i lokalbefolkningen som blir opptatt av å ta vare på ringhalelemurene. 

Lemurens liv

Lemurer lever av frukt, bær og insekter. Ringhalelemurer er veldig glad i sol. De kan sitte og sole seg mens de holder forbeina på knærne. Ringehalelemurene lever i flokk. Ofte er det damene som er sjef i flokken.

Se video av første turen ut for lemurungene under:

X