20181018-DSC_2527-601x401.jpg

Dyreparken ønsker med dette å sette fokus på bevaring av utryddingstruede dyrearter, og øke miljøbevisstheten generelt i samfunnet. Bevaringshuset er et samarbeid mellom Regnskogfondet, World Wildlife Fund (WWF) og Dyreparken.

I bevaringshuset, som ligger ved siden av Edvards Hus i Dyreparkens Asia-område, er det interaktive aktiviteter for store og små. Det er også to utryddingstruede dyrearter som bor i dette huset. Rød panda, som det kun finnes noen få tusen individer igjen av i naturen, og norges mest truede dyreart, damfrosken. Damfroskens leveområde er begrenset til et par dammer i Arendals-området, og det er kun 20 kjente individer igjen.

Dyreparken startet for to år siden et prosjekt sammen med miljødirektoratet, Universitetet i Agder, fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Dolmen Amphibios der hensikten er å prøve å få opp bestanden av damfrosk. I mai i år ble det hentet inn tre hunner og tre hanner til bevaringshuset Dyrenes Verden i Dyreparken, med den hensikt å forsøke å få froskene til å formere seg under kontrollerte forhold, for deretter å slippes tilbake til naturen. Oppdraget kommer fra miljødirektoratet.

- Det er så få damfrosk igjen i Norge at de ikke klarer å bygge opp bestanden eller å spre seg videre på egen hånd. Ettersom situasjonen er såpass kritisk vil vi gjøre et forsøk på å berge arten gjennom avl og utsetting, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Dyrenes Verden ble åpnet for publikum allerede i sommer med stor suksess. Nå håper Dyreparken at enda flere får lært mer om bevaring og miljøvern.

X