Nær og koselig dyrepresentasjon

For de minste barna er det sjelden noen dyr som er mer populære enn geitene og grisene i Barnas Afrikanske Landsby. Bli med på dyrepresentasjon og hør en dyrepasser fortelle.

Barnas Afrikanske Landsby er en del av Afrika-området i Dyreparken. Her treffer en naturlig nok den afrikanske dverggeita. Dverggeit er en liten geiterase som produserer mye melk i forhold til den lille størrelsen. Geitene er hardføre og kan tilpasse seg mange ulike miljø og klima. Afrikansk dverggeit er i dag et populært dyr fordi den har et godt gemytt og er hardfør.

I tillegg til å møte geiter, kan både barn og voksne få nærkontakt med våre vietnamesiske hengebuksvin. Svin holdes som husdyr over hele verden, og hengebuksvin er vanlige husdyr i Østen.

En tur innom Barnas Afrikanske landsby er alltid en slager! Husk at dere ikke må ta med mat og drikke inn i landsbyen.

X