Sibirsk tiger er en sterkt truet dyreart. På 1940-tallet var det bare 20-30 tigere igjen i vill tilstand. Men takket være bevaringsprosjekter har antallet økt igjen, slik at det i dag er rundt 400 tigere i naturen.

Dyreparken er med i et europeisk bevaringsprogram for sibirske tigere, og på den måten er vi med på å sikre en levedyktig og sunn bestand.

Sjekk aktivitetskalenderen for når det er dyrepresentasjon av sibirsk tiger.

X