Oppmøte ved föringsplassen til elgene, i Nordisk Villmark.

X