Ulende rovdyr

Ulver kan leve alene eller i flokk. Men om du ser en enkelt ulv, så kan den likevel være del av en flokk. Ulvens ul kan høres opp til 6 km borte, og det gjør at ulveflokken kan holde seg langt borte fra hverandre, men likevel være sammen.

Dyrene i en ulveflokk er i familie med hverandre. Alle ulvene i flokken vet hvem som er øverst på rangstigen – og hvem som ikke er det. Lederne for flokken kalles et alfapar. Kroppsspråket til ulven viser hvor på rangstigen den befinner seg. Ulven bruker halen og ansiktet til å kommunisere med.

Noen ulveflokker er store, andre små. Det finnes store flokker på opp mot tjue ulver. Da betyr det ofte at det er mye mat tilgjengelig for ulvene. For eksempel kan ulveflokkene bli store om de har mulighet til å fange og spise elg. Andre ganger finner ulvene bare mindre hjortedyr, da er ofte flokkene på omtrent sju dyr. Hvis ulvene vandrer rundt alene, så betyr det ofte at det er lite mat å finne. De gangene ulvene opptrer i flokk, så samarbeider ulveflokken når de jakter og forsvarer flokkens revir. Reviret markeres med lukt. Egentlig er det mest sjans for å se ulvene på natta – når Dyreparken er stengt. På dagtid ligger ofte ulven under steiner eller kratt og slapper av. Heldigvis har vi dyrefôring på dagtid i Parken, og dermed får du sett dem. Valpene til ulven fødes i et hi under bakken som foreldrene graver ut. Når ungene blir født, er de blinde og avhengige av moren. Resten av flokken hjelper til med å passe ulveungene og bringer mat til hiet. Ulver jakter på store dyr. Når de jager sammen i flokk, tar de for eksempel elg. Byttedyret kan veie opp til ti ganger så mye som ulven.

Ulven har en god luktesans og hørsel som hjelper den å oppdage byttet. Den er ikke så rask, men veldig utholdende. Ulven jakter ved å utmatte byttet ved å forfølge det. Den kan forfølge et byttedyr i lang tid, og kan løpe 60 km i løpet av en dags jakt. Det er som om at ulven skulle løpt fra Dyreparken i Kristiansand og forbi Arendal på en og samme dag. Ulven velger ut det svakeste byttedyret. Maten fordeles mellom dyrene i flokken etter rangordningen. De spiser godt og det kan gå flere dager før neste måltid. Ulven uler for å definere og forsvare reviret sitt. Ulene kan høres opp til 6 km borte og gjør at ulveflokken kan holde seg langt borte fra hverandre. Ulven er truet hovedsakelig fordi den jaktes på av mennesker. I tillegg er mangel på byttedyr og leveområder en trussel for ulven. I Norge har ulven vært totalfredet siden 1973. Den var nesten utryddet på midten av 1900-tallet.

X