58 prosent av verdens dyreliv har forsvunnet de siste 40 årene, og aper er blant dyregruppene som er hardest rammet. Alle menneskeaper er truet, inkludert gorillaer, sjimpanser og orangutanger.

- Sjimpansene er jo så like oss mennesker. Hvis vi ikke klarer å forhindre at menneskeapene blir utryddet, hvordan skal vi da klare å bevare dyr som kameleoner? sier Hildegunn Johannesen, dyrepasser i Dyreparken.

Det er få av dem som jobber med sjimpanser som ikke også har latt seg engasjere av situasjonen til den utrydningstruede arten. Flere av dyrepasserne i Dyreparken har samlet inn penger til bevaringsprogram for sjimpanser, mange har også jobbet som frivillige på senter for sjimpanser ulike steder i Afrika.

Det er flere årsaker til at sjimpansene er utrydningstruet:
- Avskoging og industri ødelegger skogene hvor sjimpansene bor. Over hele verden blir det hvert år ødelagt et regnskogsområde på størrelse med hele Danmark. Regnskogen dekket opprinnelig store deler av jorda langs ekvator, men de siste tiårene er halvparten av skogen rasert. I tillegg bygges veier inn til hogstområder og gruver, disse veiene ødelegger sjimpansenes leveområder.
- Klimaendringer truer områdene hvor sjimpansene bor.
- Ulovlig jakt. Noen steder blir sjimpansekjøtt solgt på svartebørsen, andre ganger er det en lokalbefolkning drevet av sult som jakter på apene for å få kjøtt på bordet.
- Sjimpanseunger fanges. I gamledager var sjimpanser et statussymbol i Europa og i USA, i dag er sjimpanseunger fremdeles populære, men da i andre deler av verden. Sjimpanser egner seg svært dårlig som kjæledyr i lengden. Ikke bare er de flokkdyr som bør bo sammen med andre, en voksen sjimpanse er dessuten farlig for mennesker. Når sjimpansene vokser seg store, blir de ofte enten drept eller mishandlet. Når ungen fanges, drepes ofte sjimpansemoren.

Bevaring av dyrearter har en verdi i seg selv. I tillegg er det viktig å bevare arter for å opprettholde balansen i økosystem. For eksempel har forskere funnet ut at sjimpanser er svært viktige for å sikre bevaring av ulik vegetasjon. Dette på grunn av at mange frø best spres ved hjelp av sjimpansenes avføring.

Da danske forskere gentestet sjimpansene i Kristiansand Dyrepark for noen år siden, oppdaget de at Julius er en ren vestafrikansk sjimpanse.
- Det er fire underarter av sjimpanser og alle er utrydningstruet. For den vestafrikanske underarten er situasjonen ekstra ille og denne er vurdert som kritisk truet. Julius sine gener er veldig viktige i bevaringsprogrammet for vestafrikanske sjimpanser, og det er et stort ønske at han skal få flere unger, forteller Rolf-Arne Ølberg, faglig leder for dyreavdelingen i Dyreparken.

Dyreparken er opptatt av en sunn forvaltning og artsmangfold. Vi ønsker å rette fokus på bevaring av utrydningstruede dyrearter. 


Dette kan du gjøre for sjimpansene:
- Unngå produkt med palmeolje.
- Bruk mobilen lenge, resirkuler ødelagte mobiler. Utvinningen av kobolt (som brukes i mobiler) i gruver i Kongo er en industri som rammer lokalbefolkningen, i tillegg er gruvedriften med på å ødelegge områdene hvor sjimpansene bor. Du kan begrense forbruket av kobolt.
- Er du på ferie og får tilbud om å ta bilde sammen med en sjimpanseunge, si nei! Hvis ingen tjener noe på å skaffe seg en sjimpanseunge, synker også etterspørselen.
- Støtt organisasjoner som jobber for bevaring av sjimpanser.
- Gjør det du kan for å ta vare på miljøet. Vårt forbruk i Vesten påvirker leveforholdene for andre arter andre steder i verden.

X