Våre dyr

I Dyreparken har vi 139 forskjellige dyrearter fra hele verden, fordelt på 40 pattedyr, 28 fugler, 26 reptiler, 2 amfibier, 1 insekt, 2 bløtdyr, 1 storkreps, 4 reker og 35 fisker. Noen av dem får du komme så tett på at du kan klappe dem. Andre bør du helst betrakte på avstand.

Ser du etter flere dyr?

X