Hvilken aldersgrense er det på billetter/årskort?

Billetter:
Gratis for barn under 3 år (t.o.m. dagen før barnet fyller 3 år).
"Barn": Fra den dagen barnet fyller 3 år.
"Voksen": Fra den dagen du fyller 14 år.
"Alderspensjonist": Fra den dagen du fyller 67 år.

Årskort:
Gratis for barn under 3 år (t.o.m. året før barnet fyller 4 år) v/minst et betalende familiemedlem
"Barn": Fra det året barnet fyller 4 år.
"Voksen": Fra det året du fyller 14 år.
"Alderspensjonist": Fra det året du fyller 67 år.

NB! Alder gjelder for besøkstidspunktet og ikke kjøpstidspunkt.

Vær også oppmerksom på at barn som skal i Badelandet alene må være fylt 10 år

Trenger du hjelp?