Hvilke prisnivå kan billetten brukes i?

Dagsbilletter kjøpt hos oss kan brukes i det prisnivået den gjelder, samt lavere (billigere) nivåer.

Det vil si at har du kjøpt:

- Prisnivå 6 kan brukes innenfor prisnivå 1-6
- Prisnivå 5 kan brukes innenfor prisnivå 1-5.
- Prisnivå 4 kan brukes innenfor prisnivå 1-4 osv

Skal du besøke oss to/tre dager som har ulike prisnivå, må man enten kjøpe 2- eller 3-dagers billett til det "høyeste" prisnivået eller enkeltbilletter til hver av prisnivåene. Det vil som regel alltid lønne seg å kjøpe førstnevnte.

Husk også at om du har kjøpt flerdagersbillett, kan du bruke de neste dagene fritt innenfor seks dager etter første besøk.

 

 

Trenger du hjelp?