Hva ligger i flerdagersbillett?

Har du eller skal du kjøpe flersdagsbillett, gir dette tilgang til Dyreparken (Dyreparkenbillett) og Badelandet (kombibillett) det antall dager billetten er opplyst til å gjelder. NB! Barn som skal i Badelandet alene må av sikkerhetsmessige årsaker være fylt 10 år.

Det ligger også en mulighet i en flerdagersbillett at den ikke må brukes de antall dager på rad, men alle dagene må være brukt innen seks - 6 - kalenderdager etter første besøk.

Trenger du hjelp?