VG1: Nordiske rovdyr

Hva er et rovdyr? Hvordan kan vi bruke tennene til å bestemme hva et dyr spiser? Bør vi ha rovdyr i Norge?

Vi tar utgangspunkt i de fire store norske rovdyrene, jerv, bjørn, ulv og gaupe. Vi vil se hva som kjennetegner et rovdyr og en planteeter. Vi kikker nærmere på tenner, hodeskaller, gevir og skinn. Ulike sider av rovdyrdebatten vil bli belyst. Turen går til Nordisk villmark for å kikke på de norske rovdyrene som lever her. Elevene vil være med å finne eventyr og myter hvor de norske rovdyrene er med. Elevene vil få utdelt en rovdyrquiz de svarer på og som gjenomgås på skolen etterpå.

Kompetansemål etter Vg 1:
- Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
- Velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
- Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
- Gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land.

Målgruppe:
5. - 10. trinn og VG I
Gruppestørrelse:
Maks. 30 personer
Pris:
950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid:
1 - 1,5 time
Åpningstid:
Hverdager 10.00 - 15.00

 

Trenger du hjelp?