VG1: Dyreparker

Hvordan arbeider en dyrepasser? Hvilken nytte kan en dyrepark gjøre? Hvordan tar vi vare på dyrene i Dyreparken? Hva er EAZA?

Vi tar for oss ulike sider av det å drive en dyrepark. Vi ser på eksempler på hvordan vi tar vare på dyrene i Dyreparken. Elevene får et innblikk i hvordan dyreparker driver bevaringsarbeid.

Kompetansemål etter Vg 1:
- Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
- Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.

Målgruppe:
VG I, passer også for landbruksskoler o.l.
Gruppestørrelse:
Maks. 30 personer
Pris:
950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid:
1 - 1,5 time
Åpningstid:
Hverdager 10.00 - 15.00

 

Trenger du hjelp?