8. - 10. trinn: Regnskogen

Hvor finner man regnskog? Hvilke dyr lever i regnskogen? Hvordan er klimaet i regnskogen? Hvorfor er regnskogen så viktig?

Møt i livet i en tropisk regnskog. Vi ser på regnskogens beliggenhet, klima, plante- og dyreliv. Her finner man blant annet fugler, aper, krypdyr og insekter. Vi studerer regnskogens økosystem og mangfoldet av dyr og planter. Hvordan har dyr, planter og urbefolkningen tilpasset seg dette miljøet, et liv i konstant varme.

Kompetansemål etter 10.trinn:
- Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
- Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Målgruppe:
5. - 10. trinn og VG I
Gruppestørrelse:
Maks. 30 personer
Pris:
950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid:
1 - 1,5 time
Åpningstid:
Hverdager 10.00 - 15.00

 

Trenger du hjelp?