8. - 10. trinn: Pattedyr, fugler og krypdyr

Hva kjennetegner et pattedyr, en fugl og et krypdyr?

Elevene studerer noen dyr i Dyreparken for å finne kjennetegnene på de ulike dyregruppene. Elevene observerer utvendige likheter og ulikheter hos dyregruppene. Vi snakker om hvordan dyr deles inn i grupper. Vi ser på dyrenes tilpasninger, levevis og evolusjon. Her har dere også mulighet til å velge bare en dyregruppe.

Kompetansemål etter 10.trinn:
- Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene.

Målgruppe:
3. - 10. trinn
Gruppestørrelse:
Maks. 30 personer
Pris:
950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid:
1 - 1,5 time
Åpningstid:
Hverdager 10.00 - 15.00

 

Trenger du hjelp?