8. - 10. trinn: Nordiske rovdyr

Hva er et rovdyr? Hvordan kan vi bruke tennene til å bestemme hva et dyr spiser? Bør vi ha rovdyr i Norge?

Vi tar utgangspunkt i de fire store norske rovdyrene, jerv, bjørn, ulv og gaupe. Vi vil se hva som kjennetegner et rovdyr og en planteeter. Vi kikker nærmere på tenner, hodeskaller, horn og skinn. Ulike sider av rovdyrdebatten vil bli belyst. Turen går til Nordisk villmark for å kikke på de norske rovdyrene som lever her. Elevene vil være med å finne eventyr og myter hvor de norske rovdyrene er med. Elevene vil få utdelt en rovdyrquiz de svarer på og som gjenomgås på skolen etterpå.

Kompetansemål etter 10.trinn:
- Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
- Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Målgruppe:
5. - 10. trinn og VG I
Gruppestørrelse:
Maks. 30 personer
Pris:
950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid:
1 - 1,5 time
Åpningstid:
Hverdager 10.00 - 15.00

 

Trenger du hjelp?