8. - 10. trinn: Naturmangfold og utryddingstruede dyr

Hva er naturmangfold? Hvor mange dyr og planter finnes? Hva vil det si at en art er utrydningstruet? Har vi utrydningstruede dyr og planter i Norge? Hva gjør Dyreparken for å bevare utrydningstruede dyr?

Vi tar utgangspunkt i den utrydningstruede sibirske tigeren for å vise hvordan dyreparker arbeider med utrydningstruede dyr. Elevene presenteres for IUCNs rødliste over utrydningstruede dyr. Vi diskuterer hvilke faktorer som påvirker at en art er truet. Og er det så farlig om noen arter forsvinner? Etter undervisningen vil elevene få utdelt oppgaver om utrydningstruede dyr som gjøres i Dyreparken.

Kompetansemål etter 10.trinn:
- Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
- Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Målgruppe:
5. - 10. trinn og VG I
Gruppestørrelse:
Maks. 30 personer
Pris:
950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid:
1 - 1,5 time
Åpningstid:
Hverdager 10.00 - 15.00

 

Trenger du hjelp?