5. - 7. trinn: Nordiske rovdyr

Hva er et rovdyr? Hvordan kan vi bruke tennene til å bestemme hva et dyr spiser? Bør vi ha rovdyr i Norge?

Vi tar utgangspunkt i de fire store norske rovdyrene, jerv, bjørn, ulv og gaupe. Vi vil se hva som kjennetegner et rovdyr og en planteeter. Vi kikker nærmere på tenner, hodeskaller, gevir og skinn. Ulike sider av rovdyrdebatten vil bli belyst. Turen går til Nordisk villmark for å kikke på de norske rovdyrene som lever her. Elevene vil være med å finne eventyr og myter hvor de norske rovdyrene er med. Elevene vil få utdelt en rovdyrquiz de svarer på og som gjenomgås på skolen etterpå.

Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene
- Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk.

Målgruppe:
5. - 10. trinn
Gruppestørrelse:
Maks. 30 personer
Pris:
950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid:
1 - 1,5 time
Åpningstid:
Hverdager 10.00 - 15.00

 

Trenger du hjelp?