5. - 7. trinn: Naturmangfold og utryddingstruede dyr

Vi tar utgangspunkt i den utrydningstruede sibirske tigeren for å vise hvordan dyreparker arbeider med utrydningstruede dyr.

Elevene presenteres for IUCNs rødliste over utrydningstruede dyr. Vi diskuterer hvilke faktorer som påvirker at en art er truet. Og er det egentlig så farlig om noen arter forsvinner? Etter undervisningen vil elevene få utdelt oppgaver om utrydningstruede dyr som gjøres i Dyreparken.

Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene
- Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk.

Målgruppe:
5. - 10. trinn
Gruppestørrelse:
Maks. 30 personer
Pris:
1000 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid:
1 - 1,5 time
Åpningstid:
Hverdager 10.00 - 15.00

 

Trenger du hjelp?