3. - 4. trinn: Regnskogen

Hvor finner man regnskog? Hvilke dyr lever i regnskogen? Hvordan er klimaet i regnskogen? Hvorfor er regnskogen så viktig?

Møt i livet i en tropisk regnskog. Vi ser på regnskogens beliggenhet, klima, plante- og dyreliv. Her finner man blant annet fugler, aper, krypdyr og insekter. Vi studerer regnskogens økosystem og mangfoldet av dyr og planter. Hvordan har dyrene tilpasset seg dette miljøet, et liv i konstant varme?

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
- Argumentere for ansvarlig framferd i naturen
- Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Målgruppe:
3. - 10. trinn og VG I
Gruppestørrelse:
Maks. 30 personer
Pris:
950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid:
1 - 1,5 time
Åpningstid:
Hverdager 10.00 - 15.00

 

Trenger du hjelp?