Undervisning

Bli med på en annerledes skoledag i Dyreparken. 

Dyreparken tilbyr undervisning og opplevelser med dyr til skoleklasser i alle aldersgrupper. Du kan velge mellom flere ulike emner tilpasset læreplanene i naturfag.

Det finnes emner som passer for grunnskolen og den videregående skole. Nivået på undervisningen tilpasses elevenes alder og kjennskap til emnet.

Det er laget undervisningsmateriale som kan brukes før, under og etter besøket i Dyreparken. Undervisningen i Dyreparken kan brukes som en del av naturfag- eller biologiundervisningen.

Dyreparken ønsker å øke kunnskapen og interessen for dyr og naturen. Nærkontakten elevene får med dyr under et undervisningsopplegg i Dyreparken er læremessig svært verdifull. Effekter som skinn, hodeskall og levende dyr gjør undervisningen spennende og annerledes enn den elevene opplever på skolen.

Dyreparken tilbyr ni forskjellige undervisningsemner (Se under). Klikk på de enkelte elementene og les om mulighetene for dette trinnet. Hvis det dere finner her ikke passer, er dere velkomne til å kontakte oss med deres ønsker.

Kontakt: helene@dyreparken.no  

Trenger du hjelp?