Ny tigerfødsel i vente

Norges første sibirske tigerunge, Tinka, skal bli storesøster. En nært forestående tigerfødsel er ventet i Kristiansand Dyrepark.

 

Av hensyn til den vordende tigermor blir deler av tigeranlegget stengt, slik det ble gjort forrige gang Ryeka skulle føde. De aktuelle områdene blir avstengt fra og med i dag, torsdag 11. desember.

Dyreparken ber om forståelse for at Ryeka trenger mest mulig ro i siste del av sitt svangerskap, og at hun derfor ikke må forstyrres unødig.

Foreldrene Ryeka og Ulysses kom til Kristiansand Dyrepark i mai 2002. Det var første gang sibirske tigre satte sine poter på norsk jord. Mindre enn ett år etter, 15. mai 2003, ble Tinka født, noe som var et bevis på at foreldrene trives godt i sine nye omgivelser. I løpet av sommeren og høsten 2003 er Tinka blitt Dyreparkens nye yndling, og er blitt gjenstand for stor oppmerksomhet fra våre besøkende.

Det knytter seg stor spenning til den nært forestående fødsel, men det er også en viss risiko knyttet til fødselen. Da Ryeka var førstegangsfødende med Tinka, mistet hun morsinstinktet i løpet av det første døgnet, og dermed mistet hun også melken. Tinka ble derfor overlatt til seg selv, og dyrepasserne måtte bruke flaskemelk for å mate henne de første ukene.

Normalt tar det halvannet år mellom hver gang en sibirsk tigermor går drektig. Årsaken til at det har tatt så kort tid denne gang er at Ryeka mistet melken så tidlig etter forrige fødsel, og dermed kom i brunst unaturlig fort.

Sibirske tigre har en drektighetstid på 105 – 110 dager.

Fra nå av blir Ryeka holdt atskilt fra Ulysses og Tinka på kvelds- og nattestid, slik at hun kan bli best mulig forberedt på å ta seg av den nye ungen sin. Normalt skjer fødsler i løpet av natten, og derfor er dyrepasserne i ekstra stor beredskap disse dagene.

Dyreparken vil informere pressen så snart fødselen har skjedd. Inntil da ber vi om forståelse for at vi ikke kan tillate presseoppbud i nærheten av Tigerens Rike.

 

 

Trenger du hjelp?